YuYang w: IZB 2018 w Wolfsburg

Pierwotnie wprowadzony jako Targi Volkswagen AG, IZB stał się ugruntą wystawę dla międzynarodowego przemysłu motoryzacyjnego. Ten show jest absolutnie dobrze ugruntem w profesjonalnym świecie i jest ważną platformą komunikacyjną i biznesową. YuYang zaprezentował się tam jako część 838 wystawców z 34 Narodów.